شرکت مواد نو برادران پاندا جهت پیشبرد فعالیتهای خود در نظردارد از نیروهای متخصص و مستعد با حداقل تجربه مرتبط با رشته 3 سال در رشته های برق، متالوژی، شیمی، ایمنی و … استخدام نماید . داوطلبان می توانند جهت شرکت در این استخدامی رزومه خود را به آدرس ایمیل Info@pbnmco.com ارسال و یا شماره با 03442420923 تماس بگیرند.